Актуално

Вече можете да изхвърлите вашите стари батерии в магазините на ХЕНДИ ТЕЛ
10.03.2010г.още

НОВО РАЗРЕШЕНИЕ НА НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ АД
28.02.2013г.

МОСВ издаде ново Решение за дейност като организация по оползотворяване на НУБА Рециклиране АД, с № ООр -НУБА - 04-00/27.02.2013още

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ - ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
15.04.2011г.

 


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, КОИТО ПУСКАТ на пазара батерии и акумулатори

Всички лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори са длъжни да се регистрират  в новосъздадения ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР съгласно Постановление № 76 от 31 март 2011 (публ. ДВ бр. 29 от 08. 04.2001)

Необходимите документи за регистрация са публикувани на страницата на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАООС): http://eea.government.bg/

При необходимост от допълнителна информация можете да се обръщате към  дирекция „Управление на отпадъците” на МОСВ. (тел. 02 /940 66 86)още

Заедно можем повече! Стартира съвместната програма на GLOBUL и НУБА Рециклиране
15.05.2010г.

Присъединете се към нашите усилия за опазване на природата! Събирайте и предавайте старите си батерии, телефони и зарядни устройства в специализираните контейнери, разположени в магазините на Глобул, Германос и Космо. Заедно можем повече!още

ВЕЧЕ ИМА КЪДЕ ДА ИЗХВЪРЛЯТЕ СТАРИТЕ СИ БАТЕРИИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДРЕБНИ И ВРЕДНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ЕЛЕКТРОННИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА!!!
1 2 3 4

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
www.moew.government.bg
Българска Стопанска Камара
www.bia-bg.com

ИУЕЕО РЕЦИКЛИРАНЕ АД
www.weeerecycling-bg.org
РИОСВ София
www.riew-sofia.org

Ровотел
www.rovotel.com
Министерство на икономиката и енергетиката
www.mi.government.bg

Контакти

Адрес: София 1574, бул. Шипченски проход № 65

Телефон: 0 7001 22 64; 02/ 971 39 41
Факс: 02/ 973 32 34

eMail: UBARecycling@rovotel.com

Вижте ни на картата ...